Şub 19

SIFATLAR KONU TESTİ 3

 

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru anlamı bir soru sıfatıyla sağlanmıştır?

A) Şimdi niye susar bu yaşlı dünya?

B) İşitmeyi dilediği ses ona ne gün ulaşmış?

C) Hayat, uğultularla kendisini niçin yok sayıyor?

D) Kimse anlatmadı mı ona yaşamın güzelliğini?

E) Ne kalacak benden gelecek zamanlara?

Bu girişin kalanını oku »

Şub 19

Sıfatlar Konu Testi 2

 

1. Niteleme sıfatları çekim eki aldığında adlaşmış sıfat olur ve adlaşmış sıfatlar da ad gibi tamlama kurabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat, bir ad tamlamasında tamlayan görevinde kullanılmıştır?

A) Sesimiz bize hayatın güzelliklerini anlatmalı.

B) Biri, yaşayabilmek için dövüşmek gerektiğini anlatmalı.

C) Vakti saçlarından yakalayıp, günü gözlerinden öpmeli.

D) İnsan, önünde durup uzun uzun çiçeklere bakmalı.

E) Yabancıların sesini duymadığımız vakitlerde yaşıyoruz.

Bu girişin kalanını oku »

Şub 19

Sıfatlar Konu Testi 1

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bu” sözcüğü diğerlerinden ayrı bir tür ve görevde kullanılmıştır?

A) Bu genel konuyu araştırmak, incelemek yıllar alır.

B) Bu, bilimsel araştırma için sakıncalı bir durumdur.

C) Bu konu, bir sınırlı konu çalışmasıyla yapılmalıdır.

D) Belki de bu zamana, araştırıcının ömrü yetmez.

E) Bu tür nedenlerle, hikâye gibi konu, çok genel olur. Bu girişin kalanını oku »

Şub 19

Coşku ve Heyecana Bağlı (Lirik) Anlatım ve Özellikleri

Coşku ve Heyecana Bağlı (Lirik) Anlatım ve Özellikleri

 

Genellikle şiir, roman, hikâye, tiyatro gibi edebî türlerde başvurulan, duyguların ön planda olduğu anlatım türüdür.

Öyküleyici anlatımda bir olay ya da durumun anlatılması, Bu girişin kalanını oku »

Şub 18

ZAMİRLER

Zamirler

Varlıkları ifade etmek istediğimizde onların ismini söyleriz: Ali, masa, ağaç, ev vb. “Ahmet eve girdi.” cümlesini bazen varlığın yerine farklı kelimeler kullanarak ifade ederiz, örneğin “Ahmet oraya girdi.” deriz. Burada “oraya” sözcüğünün “ev” sözcüğü yerine kullanıldığını anlarız. Bu şekilde ismin yerine kullanılan kelimelere zamir (adıl) adı verilir.

Zamirler, yerini tuttukları varlıklara ve özelliklerine göre 2 ana başlıkta incelenir: Bu girişin kalanını oku »

Oca 24

Makale Örnekleri

Küresel Çevre Kirlenmesi

 

Günümüzün dünyasında çevre kirliliği, tüm gezegeni kaplayan boyutlara ulaşmış durumda. Dünyanın birçok bölgesinde insanlar, çevre felaketine karşı korumasız, nükleer tehdit ve radyasyondan habersiz bir yaşam sürmektedir. Bilim adamları ise bu olumsuzlukların devamı halinde dünyadaki tüm canlıların ciddi biçimde tehdit altında olduğunu vurguluyorlar. Bu girişin kalanını oku »

Oca 24

MAKALE VE ÖZELLİKLERİ

MAKALE

Makale, herhangi bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazılara denir. Gazete ve dergilerde yayınlanır. Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılara da “makale” denir. Makaleler bir gerçeği kanıtlamak için yazılır. Makalelerde bilimsel verilerden yararlanılır. Bu girişin kalanını oku »

Oca 24

Makale yazma teknikleri ve taktikleri

1- Öncelikle güzel bir fikir bulunmalı    

  1.1. Makaleyi  kimler okuyacak:    

Yazmaya başlamadan önce yazılacak makalenin kimler tarafından gerek duyulacağına karar vermek gerekmektedir. Makale, makaleyi okuyacak kişiler gibi bakıldıktan sonra ona göre yazılmalıdır.

Bu girişin kalanını oku »

Oca 11

KELİMEDE ANLAM DEĞİŞMELERİ

Anlam Genişlemesi

Bazı sözcükler, anlam genişlemesi yoluyla yeni anlamlar kazanabilir. Bunun yanında sözcükler anlam daralmasına da uğrayabilir. Başlangıçta birden çok anlam içeren bir sözcük, o anlamlarını yitirerek zaman içinde tek bir anlamı içerir duruma gelebilir.

Bu girişin kalanını oku »

Oca 11

Kelimede Anlam

Kelimede Anlam

Kelimeler de dil gibi canlı varlıklardır. Sahip oldukları anlamların dışında zamanla yeni anlamlar kazanabildikleri gibi bir anlamda birkaç kelime de kullanılabilir. Bu özellikler hem kelimenin kendisine ait olabilir, hem de diğer kelimelerle olan anlam ilişkisini gösterebilir. Burada kelimelerin anlam özelliklerinin yanı sıra kelimeler arasındaki anlam ilişkileri de karşımıza çıkmaktadır. Kelimeler tek başlarına anlamlı olabildikleri gibi cümlede veya söz içinde kullanılışlarına göre yeni anlamlar da kazanabilirler, aralarında anlamdaşlık sesteşlik gibi ilişkiler de barındırabilirler. Bu girişin kalanını oku »

Eski yazılar «