ŞİİR BİLGİSİ TEST

Şiir Bilgisi Test

A) Bir parça uzaklaş kederlerinden

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin uyak kullanılmıştır?

Bir ruh gülümsüyor gibi derinden

B) Yan yana sessizce mevsimle keder

Esen rüzgârlara sen kendini ver

C) Bütün burçlarıyla uzanmış gece

Zihnin eşiğinde ürkek düşünce

D) Varsın bahçelerde rüzgâr gezinsin

Yağmur ince ince toprağa sinsin

E) Güç bele bir bilet aldım gişeden

Yolculuk başladı Haydarpaşa’dan

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2018/12/siir-bilgisi-test/

TANZİMAT DÖNEMİ ŞİİRİ (1860 – 1896)

TANZİMAT DÖNEMİ ŞİİRİ (1860 – 1896)

  • 1839 Tanzimat Fermanı’nın ilanı ile ülkede bir özgürlük ortamı oluşmaya başlar. Bu özgürlük ve batılılaşma döneminde şair ve yazarlarımız Batı’yı yakından takip etmeye başlarlar.
  • 1860 yılında Şinasi ve Agâh Efendi’ni birlikte çıkarmaya başladıkları Tercüman-ı Ahval Gazetesi ile Tanzimat Edebiyatı başlamış kabul edilir.
  • Bu yıllarda Avrupa, özellikle Fransa, ile yakın temas kuran Türk aydınları Batı Edebiyatından da oldukça fazla etkilenmişlerdir. Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2018/11/2107/

CUMHURİYET DÖNEMİNDE ROMAN VE HİKAYE

 Cumhuriyet Döneminde Hikaye ve Özellikleri ( 1923- 1940)
1923’te Türkiye Büyük Millet Meclisinde Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı başlamıştır.
Hikâyelerde realizm akımının etkileri görülür.
Hikâyelerde Maupassant hikâye (olay hikâyesi) tarzının özellikleri görülür.
Hikâyelerde sade, anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Bu dönemde, toplumsal faydayı (toplum için sanat) esas alan eserler yazılmıştır. Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2018/10/cumhuriyet-doneminde-roman-ve-hikaye/

Bir Yudum Su – Reşat Nuri Güntekin

– Peki, Nevin… söyle, araba bulsunlar.
– Yok baba, ben yürümek istiyorum. Geçen sene bugün korunun öte tarafındaki ince yoldan deniz kenarına inmiştik. Gene öyle yaparız.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2018/10/bir-yudum-su-resat-nuri-guntekin/

OTLAKÇI 

-Efendim, tütün tabakasını ortada unutmağa gelmiyor, insafsız herif, tütünü ne kadar saçacak yeri varsa içti, tozları bana kaldı.Çok otlakçı gördüm ama böylesine hiç rastgelmedimdi.Bizim rahmetli İlhâmi da otlakçı idi ama hiç olmazsa bir inceliği vardı, adamı eğlendirirdi.Karşınıza oturdu mu, gözleri ile tütün paketini arar, sokulur, tabakayı, cebime koyarım, sözlerini şaşırır, cebimden çıkarıp masanın üzerine bırakırım, sevinir. Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2018/10/otlakci/

MENDİL ALTINDA

 

“Ağustos Cuma günü. Sicil müdürü Cavit Bey, yemekten sonra minderin üstüne uzanmış, uyumak istiyor ama karasinekler rahat bırakmıyor. Köylülerin duvar diplerine uzanıp yüzlerine birer mendil örterek mışıl mışıl uyudukları gözünün önüne geldi. Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2018/10/mendil-altinda/

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Hikaye (1923-1940)

 

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Hikaye (1923-1940)

Millî Edebiyat sanatçılarının da eser vermeye devam ettiği Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarında daha çok, gözlemci gerçekçiliğe dayalı hikâyeler yazılmıştır. Bu dönemde bazı sanatçılar hikâyelerinde toplumsal konuları, Cumhuriyet devrimlerini, yeni kurum ve değerleri ele alırken bazıları da bireyin iç dünyasını esas alan hikâyeler yazmıştır. Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2018/10/cumhuriyet-donemi-turk-edebiyatinda-hikaye-1923-1940/

Kelimede Yapı

KELİMEDE YAPI

KÖK, ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Türkçede kelimeler ya kök halindedir ya da kök ve eklerin birleşimiyle oluşmuştur.

Kökler, sözcüklerin anlam taşıyan en küçük parçasıdır. Kökler, sözcüklerin yapım eki almamış şekilleridir. Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2018/06/kelimede-yapi/

Sözlü Anlatım Türleri Test-2

1.I. Konuşmacılar ciddi ve ağırbaşlı bir üslupla konuşurlar.
II.Dinleyiciler konuşmacılara soru yöneltip kendi düşüncelerini de söyleyebilir.
III.Diğer tartışma türlerine göre bilimsel değeri fazladır.
IV.Konuşmacılar, fikirlerini bir sohbet havası içinde dile getirir.
Numaralanmış cümlelerin hangisi aşağıdaki şıklarda belirtilenlerle eşleştirildiğinde dışta kalır?
A)Panel           B)Sempozyum                C)Açık oturum
D)Forum        E)Konferans Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2018/05/sozlu-anlatim-turleri-test-2/

Sözlü Anlatım Türleri Test-1

1. Bilim ve sanatla ilgili belli bir konuda yazar, bilim adamı, sanatçı veya bir düşünürün, özel toplantılarda dinleyicilerine karşı düşüncelerini, bilgilerini açıklamak, öğretmek amacıyla yaptığı konuşmalara —- denir. Bilimsel bir düşünceyi, akademik bir konuyu, orijinal bir görüşü anlatmak, bir tezi savunmak bu türün en belirgin amacıdır.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2018/05/sozlu-anlatim-turleri-test-1/

Araç çubuğuna atla