May 04

Zarflar (Belirteçler)

 

 

Zarflar (Belirteçler) 

Eylemleri, eylemsileri, sıfatları ve kendi türünden sözcükleri çeşitli yönlerden belirten sözcüklere zarf (belirteç) denir.

İhtiyar, kapıyı yavaşça açtı.

Dün aldığımız yumurtalar bayatmış. Bu girişin kalanını oku »

Nis 27

Ömer Seyfettin – Topuz

Küçük pâyitahtın karışık sokakları bugün çok kalabalıktı. Tıpkı ilkbaharda bir bayram gibi… Bütün kadınlar, bol beyaz yenli, sırma yelekli pazar esvaplarını giymişler, beyaz poturlu dinç erkeklerin dolu testilerle sundukları şarapları içerek coşuyorlardı. Bu girişin kalanını oku »

Nis 14

9 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÇALIŞMA SORULARI I. DÖNEM

2016-2017 9.SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 1.YAZILIYA ÇALIŞMA TEST SORULARI VE CEVAPLARI

 

1- Edebiyat her şeyden önce tarihî ve kültürel olandan hareketle dille gerçekleştirilen güzel sanat etkinliğidir. Bu etkinlik ile insan olan her yerde ve zamanda karşılaşıldığını, insanı konu alan çalışma alanlarının yetkinlikleri dile getirilmektedir. Öyleyse güzel sanatların kaynağı ve özelliklerinden söz edebilmek için somut olarak insanı tanımak gerekir.

Yukarıda güzel sanatların hangi yönü üzerinde durulmaktadır?

A) Evrensel bir özelliğe sahip olması
B) Kaynağının insan olması ve insanı konu alması
C) Zamanla gelişme göstermesi
D) Tarihi ve kültürel konuları işlemesi

E) Edebiyatla içli dışlı olması

Bu girişin kalanını oku »

Nis 14

10. SINIFI DİL VE ANLATIM DERSİ 2. ÜNİTE ÇALIŞMA SORULARI CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki cümlelerdeki yargılar doğru ise parantez içine D, yanlış ise Y yazınız.
  1. Neyi, niçin ve nasıl anlatmak gerektiği üzerinde düşünmeden konuşmak ve yazmak tutarlı olur. ( Y )
  2. Seçilen sözcükler, kullanılan ifadeler, hedef kitleye ve metnin yazılış amacına uygun olmak zorunda değildir. (Y )
  3. Kişi hem konuşurken hem de yazarken düşünerek hareket etmek zorundadır. ( D ) Bu girişin kalanını oku »

Nis 14

10. SINIF DİL VE ANLATIM 2. ÜNİTE ÇALIŞMA SORULARI

 1. Aşağıdaki cümlelerdeki yargılar doğru ise parantez içine D, yanlış ise Y yazınız.
  1. Neyi, niçin ve nasıl anlatmak gerektiği üzerinde düşünmeden konuşmak ve yazmak tutarlı olur. ( )
  2. Seçilen sözcükler, kullanılan ifadeler, hedef kitleye ve metnin yazılış amacına uygun olmak zorunda değildir. ( ) Bu girişin kalanını oku »

Mar 31

FİİL – İSİM ÇALIŞMA KAĞIDI

ADI SOYADI:………………………….

FİİLDE KİP, FİİL KİPLERİNDE ANLAM KAYMASI

 

 Aşağıdaki cümlelerde çekimli eylem varsa \ parantez içine (+), yoksa (-) yazınız.

( ) Masallar, çocukların hayal güçlerini zenginleştirir.

( ) Annesinin işten gelmesine daha çok zaman vardı.

( ) Adamın bütün düşüncesi, işe zamanında ye­tişmekti.

( ) Oltalarını denize sarkıtan gençler keyifsizdi.

( ) Bilimsel çalışmaların önemini daha iyi kavrıyoruz.

Yıldızsız bir gecenin sancısıdır benim çektiğim. Bu girişin kalanını oku »

Mar 28

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 1889 yılında Mısır’ın Kahire şehrinde doğmuştur. Sanat hayatına Fecriati topluluğunda başlayan sanatçının, Ümit, Servet-i Fünun, Resimli Kitap gibi dergilerde şiirleri yayımlanmıştır. Yakup Kadri’nin bireysel sanat anlayışından toplumsal anlayışa geçmesi Balkan Savaşı ve I. Dünya Savaşı sırasında ülkenin durumuna yakından şahit olmasıyla gerçekleşir. 13 Aralık 1974’te Ankara’da tedavi görmekte olduğu Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde hayatını kaybetmiştir. Bu girişin kalanını oku »

Mar 28

Mehmet Fuat Köprülü (1890-1966)

Mehmet Fuat Köprülü (1890-1966)

Mehmet Fuat Köprülü

Fuat Köprülü 1890’da İstanbul’da doğdu. 1909 yılında Fecriati topluluğuna katılan ve bu topluluk içinde şiirler yazan sanatçının, 1913 yılına kadar Servet-i Fünun dergisinde şiirleri yayımlandı. Bu yıllarda “Milli Edebiyat” ve “Yeni Lisan” akımlarına karşıydı. Ziya Gökalp’le tanıştıktan sonra Milli Edebiyat akımını benimsedi. Türkçülük akımının da etkisiyle Türk tarihinin ilk dönemlerine kadar indi ve ilk Türk topluluklarının tarih ve edebiyatlarını inceledi. Sanatçı 1966 yılında vefat etmiştir.

Bu girişin kalanını oku »

Mar 28

Mehmet Emin Yurdakul (1869-1944)

Mehmet Emin Yurdakul (1869-1944)

Mehmet Emin Yurdakul

Mehmet Emin Yurdakul, sanat hayatına Servetifünun Edebiyatı döneminde başlamış ve Milli Edebiyat’la Cumhuriyet dönemlerinde şiir yazmış bir şairdir. Yazmaya şiirle başlayan sanatçının ilk şiiri 1897’de Servet-i Fünun dergisinde yayınlanmıştır. Bu girişin kalanını oku »

Mar 28

Ziya Gökalp (1876-1924)

Ziya Gökalp (1876-1924)

Ziya Gökalp

Ziya Gökalp 23 Mart 1876’da, yerel bir gazetede çalışan memur Çermikli Tevfik Bey’in oğlu olarak Diyarbakır Çermik’te dünyaya geldi. Eğitimine doğduğu yer olan Diyarbakır’da başladı. Amcasından geleneksel İslam ilimlerini öğrendi. 1896’da İstanbul’a giden Gökalp buradaki öğrenimi sırasında Jön Türkler’den etkilendi. İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne katıldı.

II. Meşrutiyetten sonra İttihat ve Terakki’nin Diyarbakır şubesini kurdu ve temsilcisi oldu. “Peyman” gazetesini çıkardı. 1910’da kurulmasında öncülük yaptığı İttihat Terakki İdadi- si’nde sosyoloji dersleri verdi. Bir yandan da “Genç Kalemler” dergisini çıkardı. 1912’de Diyarbakır milletvekili olarak Meclis-i Mebusan’a seçildi, İstanbul’a taşındı. Türk Ocağı’nın kurucuları arasında yer aldı. Derneğin yayın organı “Türk Yurdu” başta olmak üzere Halka Doğru, İslam Mecmuası ve Yeni Mecmua’da yazılar yazdı. Bir yandan da sosyoloji dersleri verdi. Bu girişin kalanını oku »

Eski yazılar «