10 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MÜFREDAT KONULARI

 1. ÜNİTE:

HİKÂYE

OKUMA ÇALIŞMALARI

 1. Ünite ile İlgili Genel Bilgiler

 2. Metin Üzerinde Çalışmalar

Dede Korkut Hikâyeleri

Mesnevi

Halk Hikâyesi

Tanzimat Dönemi’nde Hikâye

Millî Edebiyat Dönemi’nde Hikâye

Dil Bilgisi

Fiil

Anlamlarına Göre Fiiller

Fiil Çekimi

Fiillerde Anlam-Zaman Kayması

Ek Fiil

Yapılarına Göre Fiiller

Fiilde Çatı

Zarf

YAZMA ÇALIŞMALARI

 1. Yazma Tür ve Tekniklerini Tanıma

Hikâyede Anlatma, Gösterme, Diyalog ve İç Konuşma Teknikleri

 1. Yazma Sürecini Uygulama

Hikâye Yazma Aşamaları

SÖZLÜ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI

 1. Sözlü İletişim Tür ve Tekniklerini Tanıma

Hazırlıklı Konuşma

 1. Sözlü İletişim Uygulamaları

ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

 1. ÜNİTE:

ŞİİR

OKUMA ÇALIŞMALARI

 1. Ünite ile İlgili Genel Bilgiler

 2. Metin Üzerinde Çalışmalar

İslamiyet Öncesi Türk Şiiri

Geçiş Dönemi (XI-XII. Yüzyıl) Türk Şiiri

Anonim Halk Şiiri

Mâni Türleri

Âşık Tarzı Halk Şiiri

Âşık Tarzı Halk Şiiri Nazım Biçimleri

Âşık Tarzı Halk Şiiri Nazım Türleri

Dinî-Tasavvufi Halk Şiiri

Tasavvuf Geleneği ve Tasavvufun Temel Kavramları

Dinî-Tasavvufi Türk Şiiri Nazım Türleri

Divan Şiiri

Divan Şiiri Nazım Biçimleri

Divan Şiiri Nazım Türleri

Edebî Sanatlar

Divan Şiirinin Aşk Anlayışı ve Mazmunları

Dil Bilgisi

Kelime Türleri

Edat (İlgeç)

Bağlaç

Ünlem

YAZMA ÇALIŞMALARI

SÖZLÜ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI

ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

 1. DESTAN / EFSANE

OKUMA ÇALIŞMALARI

 1. Ünite ile İlgili Genel Bilgiler

 2. Metin Üzerinde Çalışmalar

Dünya Edebiyatında Destan

Efsane

Türk Edebiyatında Destan

İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Destanları

İslamiyet’in Kabulünden Sonraki Türk Destanları

YAZMA ÇALIŞMALARI

ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

 1. ÜNİTE: DİLEKÇE / TUTANAK

OKUMA ÇALIŞMALARI

 1. Ünite ile İlgili Genel Bilgiler

 2. Metin Üzerinde Çalışmalar

Dilekçe

Dilekçeyi Oluşturan Unsurlar

Tutanak

Tutanağı Oluşturan Unsurlar

YAZMA ÇALIŞMALARI

 1. Yazma Tür ve Tekniklerini Tanıma

Dilekçe Yazma Aşamaları

Tutanak Yazma Aşamaları

 1. Yazma Sürecini Uygulama

ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

 1. ÜNİTE: ROMAN

OKUMA ÇALIŞMALARI

 1. Ünite ile İlgili Genel Bilgiler

 1. Metin Üzerinde Çalışmalar

Dünya Edebiyatında Roman

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Roman

Servet-i Fünûn (Edebiyat-ı Cedide) Dönemi’nde Roman

Realizm (Gerçekçilik)

Millî Edebiyat Dönemi’nde Roman

Dil Bilgisi

Cümlenin Yardımcı Öğeleri

YAZMA ÇALIŞMALARI

SÖZLÜ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI

ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

 1. ÜNİTE: TİYATRO

OKUMA ÇALIŞMALARI

 1. Ünite ile İlgili Genel Bilgiler

 2. Metin Üzerinde Çalışmalar

Geleneksel Türk Tiyatrosu

Geleneksel Tiyatronun Modern Tiyatrodan Farkları

Tanzimat Dönemi’nde Tiyatro

Millî Edebiyat Dönemi’nde Tiyatro

Dil Bilgisi

Cümle Türleri

Yükleminin Türüne Göre Cümleler

Ögelerinin Dizilişine Göre Cümleler

Yapılarına Göre Cümleler

Anlamlarına Göre Cümleler

YAZMA ÇALIŞMALARI

 1. Yazma Tür ve Tekniklerini Tanıma

Kısa Oyun

Orta Oyunu Hazırlık Aşamaları

 1. Yazma Sürecini Uygulama

SÖZLÜ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI

Sözlü İletişim Uygulamaları

Kısa Oyun Sahneleme

ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

 1. ÜNİTE: ANI

OKUMA ÇALIŞMALARI

 1. Ünite ile İlgili Genel Bilgiler

 2. Metin Üzerinde Çalışmalar

Anı

YAZMA ÇALIŞMALARI

Anı Yazma

Dil Bilgisi

Anlatım Bozuklukları

Anlamsal Bozukluklar

ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

 1. ÜNİTE: HABER

OKUMA ÇALIŞMALARI

 1. Ünite ile İlgili Genel Bilgiler

 2. Metin Üzerinde Çalışmalar

Gazete Haberleri

Genel Ağ Haber Metinleri

YAZMA ÇALIŞMALARI

 1. Yazma Tür ve Tekniklerini Tanıma

Haber Yazma Aşamaları

 1. Yazma Sürecini Uygulama

Dil Bilgisi

Anlatım Bozuklukları

Yapısal Bozukluklar

SÖZLÜ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI

ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

 1. ÜNİTE: REKLAM

OKUMA ÇALIŞMALARI

 1. Ünite ile İlgili Genel Bilgiler

 2. Metin Üzerinde Çalışmalar

Reklam

YAZMA ÇALIŞMALARI

 1. Yazma Tür ve Tekniklerini Tanıma

Reklam Metni Hazırlama Aşamaları

 1. Yazma Sürecini Uygulama

SÖZLÜ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI

Reklam Filmi

ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

 1. ÜNİTE: DENEME

OKUMA ÇALIŞMALARI

 1. Ünite ile İlgili Genel Bilgiler

 2. Metin Üzerinde Çalışmalar

Deneme

Denemenin Tarihî Gelişimi

YAZMA ÇALIŞMALARI

 1. Yazma Tür ve Tekniklerini Tanıma

Deneme Yazma Aşamaları

 1. Yazma Sürecini Uygulama

ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/10-turk-dili-ve-edebiyati-mufredat-konulari/

Araç çubuğuna atla