Sözlü Anlatım Türleri Test-1

1. Bilim ve sanatla ilgili belli bir konuda yazar, bilim adamı, sanatçı veya bir düşünürün, özel toplantılarda dinleyicilerine karşı düşüncelerini, bilgilerini açıklamak, öğretmek amacıyla yaptığı konuşmalara —- denir. Bilimsel bir düşünceyi, akademik bir konuyu, orijinal bir görüşü anlatmak, bir tezi savunmak bu türün en belirgin amacıdır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) mülakat

B) münazara

C) konferans

D) panel

E) forum

 

2. —- bir başkanın yönetiminde, küçük bir tartışmacı grubunun izleyiciler önünde belli bir konuya ilişkin görüş ve düşüncelerini belirttikleri grup tartışmasıdır. Bir başkan tarafından yönetilir ve konuşmacı sayısı beş altı arasında değişir. Sonunda başkan konuşmaları toparlayarak görüşleri özetler.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Sempozyum   B) Münazara   C) Konferans   D) Panel   E) Sunum

 

3. “Tartışma ve tartışma başkanı” ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Tartışmada konuşan kişinin sözlerine müdahale edilmez, kişi saygıyla dinlenir.
B) Başkan istediği konuşmacıya istediği kadar süre verebilir.
C) Tartışmacılar söz almadan konuyla ilgili görüş bildiremez.
D) Konuşmacılar lafı uzatmadan, kısa ve öz olarak görüşlerini aktarır.
E) Başkan, konuşmaların sonunda görüşleri toparlayarak belli bir sonuca ulaşır.

4. Herhangi bir konu üzerinde zıt düşüncelerin karşılıklı olarak savunulmasına —- denir. İki grup tarafından karşıt düşünceler tartışılır, burada önemli olan düşüncenin doğruluğu değil, savunmanın iyi yapılmasıdır. Çünkü doğruluğuna inanılmayan, taraftarı az olan bir düşünce bile, iyi savunulduğu zaman çok kişi tarafından takdir edilebilir.
Bu parçada tanıtılan sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Söylev   B) Mülakat   C) Sempozyum   D) Münazara   E) Konferans

5. Bir dinleyici topluluğu karşısında özellikle bilim, sanat ve fikir ağırlıklı konularda değişik konuşmacıların önceden hazırlanmış bir dizi konuşma yapmalarıdır. Her konuşma 5-20 dakika ile sınırlıdır. Ele alınan ortak konu çeşitli yönlerden incelenir, değişik görüşler ve yorumlar dile getirilir.
Bu parçada özellikleri verilen sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tartışma   B) Mülakat   C) Sempozyum   D) Forum   E) Konferans

 6. Dinleyenleri coşturmak ve belli bir amaca yöneltmek; onlara bir duyguyu, bir düşünceyi, bir isteği, bir ülküyü aşılamak; önemli açıklamalarda bulunmak için yapılan etkili, coşkulu konuşmalara denir. Bu tür konuşmalar; dinleyenlerin seviyelerine, hayal güçlerine, duygularına, ilgilerine göre hazırlanır. Dinleyenleri düşündürür, onlarda ilgi uyandırır, onları coşturur, onlara beklenen davranışı yaptırır.
Bu parçada tanıtılan sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Söylev   B) Mülakat   C) Sempozyum   D) Forum   E) Konferans

 7. Herhangi bir sosyal konu ya da sorun üzerinde, uzman kişi ya da kişilerle yapılmış konuşmalardır. Toplumun tamamını ya da bir kısmını ilgilendiren her alanda “görüşme” yapılabilir. Bu konuşmalar, genellikle yazıya geçirilip gazete ve dergilerde yayımlanmaktadır.
Bu parçada özellikleri verilen sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tartışma   B) Mülakat   C) Panel   D) Forum   E) Sunum

 8. Sempozyumda konuşmalardan sonra konuşmacılar, birbirlerine konu ile ilgili sorular sorabilirler. Böylece sempozyumdan “—-” geçilir. Bu tartışmalara sonradan seyirciler de katılırsa “—-” geçilmiş olur.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) mülakata – foruma
B) sunuma – münazaraya
C) panele – foruma
D) konferansa – panele
E) foruma – açık oturuma

 9. Aşağıdakilerden hangisi bir münazara konusu olamaz?
A) Başarıda çalışmak mı, şans mı önemlidir?
B) Kalkınmada köyden mi, kentten mi başlamalı?
C) İklim; insanın kişiliğini değiştirir mi, değiştirmez mi?
D) Turizmin gelişmesinde para mı önemli, eğitim mi?
E) Yeni sınav sisteminin olumlu yanları nelerdir?

 10. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir sunumda bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
A) Sunum yapacak kişi konuşma anında ses tonuna, jest ve mimiklerine, sahneyi veya kürsüyü rahat kullanmaya özen göstermelidir.
B) Sunumda bilgisayar, cd, disket, projeksiyon cihazı, slayt makineleri, mikrofon gibi teknolojik araçlardan faydalanılmalıdır.
C) Sunumun hazırlığında bol ve değişik kaynaktan yararlanılmalı, iyi bir ön hazırlık yapılmalıdır.
D) Sunum yapan kişi oturumu yöneten başkanın uyarılarını dikkate almalı, süreyi doğru kullanmalıdır.
E) Konuşmacı iyi hazırlanmış görsel malzemeyi, konuyla uyumlu bir şekilde kullanmalıdır.

 11. I. Münazara
II. Panel
III. Konferans
IV. Açık oturum
V. Forum
Numaralanmış anlatım türlerinden hangisinde tartışma yer almaz?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 12. Toplumu yakından ilgilendiren güncel bir konunun değişik görüşlerdeki uzman kişiler tarafından seçkin bir izleyici önünde tartışılmasıdır. Burada değişik görüşlerin eşit oranda temsil edilmesi temel ilkedir, tartışmayı bir başkan yönetir. Başkan konuyu belirler, konuşmacıları tanıtır, sonra konuşmacılara sırasıyla söz verir. Başkan genellikle yapılan konuşmaları oturumun sonunda toparlayıp özetler.
Bu parçada özellikleri verilen sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Münazara   B) Sempozyum   C) Söylev   D) Sunum   E) Açık oturum

13. Panelden sonra seyircilerinde tartışmaya katıldığı bir toplu tartışma türüdür. Belli bir konuda ortaklığı bulunan bir grubun, ortak sorunlarının çözümlenmesinde görüş birliğine varmak üzere düzenlenen toplu tartışmaya —- denir. Genellikle grup başkanı denilen bir kişi tarafından yönetilir, topluluğun her üyesinin konuşmada ve görüşlerini bildirmede eşit hakkı vardır. Tartışmanın sonunda, tartışma konusu olan sorunun çözümünde tutulacak ortak yolun belirlenmesi amaçlanır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) mülakat   B) sunum   C) söylev   D) konferans   E) forum

 14. I. Konuşmaya, konferansı düzenleyenlere ve dinleyicilere saygı bildiren ve iltifat edici sözlerle başlanmalıdır.
II. Konunun çerçevesi çizilmeli ve ortaya konmalı, bundan sonra konuşmacı, amacına göre konusunu açmalıdır.
III. Bayağı ve argo sözler kullanmaktan kaçınılmalı, canlı örneklerle dinleyicilerin dikkati uyanık tutulmaya çalışılmalıdır.
IV. Konferansta bir konunun bütün yönlerinin ve ayrıntılarının verilmesi gerektiği unutulmamalı ve konuşma mümkün olduğunca uzatılmalıdır.
V. Konferansın sonunda anlatılanlar kısaca özetlenmeli, sorulacak sorular da cevaplanmalıdır.
Yukarıdaki numaralanmış özelliklerden hangisi konferansta konuşan bir kişinin yapması gerekenlerden biri değildir?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

CEVAP ANAHTARI

1-C  2-D  3-B  4-D  5-E  6-A  7-B  8-C  9-E  10-D  11-C  12-E  13-E  14-D

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2018/05/sozlu-anlatim-turleri-test-1/

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

Araç çubuğuna atla