ŞİİR BİLGİSİ TEST

Şiir Bilgisi Test

A) Bir parça uzaklaş kederlerinden

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zengin uyak kullanılmıştır?

Bir ruh gülümsüyor gibi derinden

B) Yan yana sessizce mevsimle keder

Esen rüzgârlara sen kendini ver

C) Bütün burçlarıyla uzanmış gece

Zihnin eşiğinde ürkek düşünce

D) Varsın bahçelerde rüzgâr gezinsin

Yağmur ince ince toprağa sinsin

E) Güç bele bir bilet aldım gişeden

Yolculuk başladı Haydarpaşa’dan

2. Yaşamaz ölümü göze almayan,

Zafer, göz yummadan koşana gider.

Bayrağına kanın alı çalmayan,

Gözyaşı boşana boşana gider

Aşağıdakilerden hangisi bu dizelerden çıkarılamaz?

A) Epik unsurlar içerir.

B) Uyak örgüsü çaprazdır.

C) Rediflerden yararlanılmamıştır.

D) Birinci ve üçüncü dizelerde tam kafiye kullanılmıştır.

E) Hece ölçüsü ile yazılmıştır.

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem redif hem kafiye kullanılmıştır?

A) Yas tutma dağılmış diye kuşlarla çiçekler

Onlarla giden günlerimiz dönmeyecektir

B) Başında şakladıkça, atlıların kırbacı

Anla ki her gün sana hız veriyor bir acı

C) Kimi esti başucumdan yel gibi

Kimi sızdı bir toprağa sel gibi

D) Gönlümde kovalar eskiden beri

Sarışın kumralı, kumral esmeri

E) Rıhtım boyu sonsuz bir üzüntüyle karaltı

Mazi gibi sislenmiş Emirgan, Çınaraltı

4. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde redif yoktur?

A) Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede

Bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye’de

B) Kimi hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela

Hani tauna da zuldür bu rezil istila

C) Ağacı kıskanırım yemiş yüklü dalı var

Bahar olsun, güz olsun ne güzel masalı var

D) Yarın elbet bizim, elbet bizimdir

Gün doğmuş, gün batmış, elbet bizimdir

E) Şimdi başka zaman, başka bahçeden

Kerpiçten oyulmuş bir pencereden  

5. Uyuşamayız, yollarımız ayrı;

Sen ciğercinin kedisi, ben sokak kedisi;

Senin yiyeceğin kalaylı kapta;

Benimki arslan ağzında,

Sen aşk rüyası görürsün, bense kemik.

Aşağıdakilerden hangisi bu dizelerden çıkarılamaz?

A) Serbest ölçü ile yazılmıştır.

B) Ulama vardır.

C) Satirik şiir türündedir.

D) Yalın bir dille söylenmiştir.

E) Ahenk rediflerle sağlanmıştır.

6.  Aşağıdakilerden hangisine bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) Aruz ölçüsünde görülen kusurlardan biri olan imale, kısa hecenin uzun okunmasına denir.

B) Sessizle biten bir sözcükten sonra sesliyle başlayan bir sözcük gelirse, iki sözcük arasında ulama yapılır.

C) Hece ölçüsünde bir dizenin kimi yerlerde bölünerek vurgulanmasına durak denir.

D) Bir şiirde birinci ve dördüncü dizelerin kendi arasında; ikinci ve üçüncü dizelerin kendi arasında kafiyelenmesi sonucunda sarma uyak düzeni oluşur.

 E) Dize sonlarındaki ses benzerliğinin sadece rediflerle sağlandığı, kafiyenin kullanılmadığı şiirlerde kafiye örgüsünden söz edilemez.

7.Sözola kese savaşı
Söz ola kestire başı
Söz ola ağulu aşı
Yağ ile bal ede bir söz
Yukarıdaki dörtlükte görülen söz sanatıaşağıdakilerden hangisidir?
A) Tekrir         B) İstiare         C) Tenasüp
            D)Cinas          E) Tevriye

8. Bir devi gömdük toprağa
Ihlamurlar kan ağladı
Bu dizelerde görülen söz sanatları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Mübalağa – tezat    B) Tevriye – teşbih
C) Telmih – cinas        D) Mübalağa – teşhis
                        E) İntak-teşhis

9. Aşağıdakidizelerin hangisinde bir “açık istiare” örneği vardır?
A) Yürek dağlanırdı siyah oklardan süzülenyaşlarla
B) Dertler urgan olur bağlanır ıssızlığa
C) Nice acılar vardı o kara gözlerde
D) Kırılmamalıydı o dalları gönlümün
E) Ruhum iliklerime kadar yalnızdı o an

10. Ümidim yılların seline düştü

Saçının en titrek teline düştü

Kuru yaprak gibi eline düştü

İstersen rüzgâra salıver gitsin

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?

A) Epik şiir      B) Pastoral şiir      C) Lirik şiir           D) Satirik şiir               E) Didaktik şiir

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2018/12/siir-bilgisi-test/

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

Araç çubuğuna atla