En çok yorum alan yazıları

  1. Öykü Tamamlama Etkinliği — 1 yorum

Author's posts

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 1889 yılında Mısır’ın Kahire şehrinde doğmuştur. Sanat hayatına Fecriati topluluğunda başlayan sanatçının, Ümit, Servet-i Fünun, Resimli Kitap gibi dergilerde şiirleri yayımlanmıştır. Yakup Kadri’nin bireysel sanat anlayışından toplumsal anlayışa geçmesi Balkan Savaşı ve I. Dünya Savaşı sırasında ülkenin durumuna yakından şahit olmasıyla gerçekleşir. 13 Aralık 1974’te Ankara’da tedavi görmekte olduğu Gülhane Askeri Tıp …

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2017/03/yakup-kadri-karaosmanoglu/

Mehmet Fuat Köprülü (1890-1966)

Mehmet Fuat Köprülü (1890-1966) Fuat Köprülü 1890’da İstanbul’da doğdu. 1909 yılında Fecriati topluluğuna katılan ve bu topluluk içinde şiirler yazan sanatçının, 1913 yılına kadar Servet-i Fünun dergisinde şiirleri yayımlandı. Bu yıllarda “Milli Edebiyat” ve “Yeni Lisan” akımlarına karşıydı. Ziya Gökalp’le tanıştıktan sonra Milli Edebiyat akımını benimsedi. Türkçülük akımının da etkisiyle Türk tarihinin ilk dönemlerine kadar …

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2017/03/mehmet-fuat-koprulu-1890-1966/

Mehmet Emin Yurdakul (1869-1944)

Mehmet Emin Yurdakul (1869-1944) Mehmet Emin Yurdakul, sanat hayatına Servetifünun Edebiyatı döneminde başlamış ve Milli Edebiyat’la Cumhuriyet dönemlerinde şiir yazmış bir şairdir. Yazmaya şiirle başlayan sanatçının ilk şiiri 1897’de Servet-i Fünun dergisinde yayınlanmıştır.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2017/03/mehmet-emin-yurdakul-1869-1944/

Ziya Gökalp (1876-1924)

Ziya Gökalp (1876-1924) Ziya Gökalp 23 Mart 1876’da, yerel bir gazetede çalışan memur Çermikli Tevfik Bey’in oğlu olarak Diyarbakır Çermik’te dünyaya geldi. Eğitimine doğduğu yer olan Diyarbakır’da başladı. Amcasından geleneksel İslam ilimlerini öğrendi. 1896’da İstanbul’a giden Gökalp buradaki öğrenimi sırasında Jön Türkler’den etkilendi. İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne katıldı. II. Meşrutiyetten sonra İttihat ve Terakki’nin Diyarbakır …

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2017/03/ziya-gokalp-1876-1924/

Ali Canip Yöntem (1887-1967)

Ali Canip Yöntem (1887-1967) 1887 yılında İstanbul’da doğan şair, yazar ve edebiyat tarihi araştırmacısıdır. Gençlik yıllarında, Selanik’te, 1910 ile 1912 yılları arasında yayımlanan Genç Kalemler dergisinin Ömer Seyfettin’le birlikte önemli yazarları arasında yer almıştır. Hayatının sonraki dönemlerinde öğretmenlik yapmayı tercih eden Ali Canip aynı zamanda Milli Edebiyatın da kurucuları arasında yer almıştır.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2017/03/ali-canip-yontem-1887-1967/

Ömer Seyfettin (1884-1920)

Ömer Seyfettin (1884-1920) Ömer Seyfettin 1884 yılında Balıkesir’in Gönen ilçesinde doğmuştur. Türk edebiyatının önde gelen hikâye yazarlarından ve Milli Edebiyatın da kurucuları arasında yer alan sanatçı, babası gibi askerlik yapmış Balkan Savaşı sırasında Sırp ve Yunan cephelerinde savaşmıştır. Daha sonraki dönemde askerliği bırakıp tamamen edebiyata yönelen Ömer Seyfettin, o döneme kadar romanın gölgesinde kalan Türk …

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2017/03/omer-seyfettin-1884-1920/

KELİMEDE ANLAM DEĞİŞMELERİ

Anlam Genişlemesi Bazı sözcükler, anlam genişlemesi yoluyla yeni anlamlar kazanabilir. Bunun yanında sözcükler anlam daralmasına da uğrayabilir. Başlangıçta birden çok anlam içeren bir sözcük, o anlamlarını yitirerek zaman içinde tek bir anlamı içerir duruma gelebilir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2017/01/anlam-degismeleri/

Kelimede Anlam

Kelimede Anlam Kelimeler de dil gibi canlı varlıklardır. Sahip oldukları anlamların dışında zamanla yeni anlamlar kazanabildikleri gibi bir anlamda birkaç kelime de kullanılabilir. Bu özellikler hem kelimenin kendisine ait olabilir, hem de diğer kelimelerle olan anlam ilişkisini gösterebilir. Burada kelimelerin anlam özelliklerinin yanı sıra kelimeler arasındaki anlam ilişkileri de karşımıza çıkmaktadır. Kelimeler tek başlarına anlamlı …

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2017/01/kelimede-anlam/

İMGE

İMGE İmge (hayal), şiiri şiir yapan, onun özünü oluşturan öğelerden biridir. “İmgesiz sanat olmaz; şiir ise hiç olmaz.” “Şiir, imgelerle düşünme sanatıdır.” gibi birçok söz vardır ki şiirde imgenin önemini vurgular.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2017/01/imge/

Edebi Sanatlar 4

  1.       Böyle bağlar Yâr başın böyle bağlar Gül açmaz bülbül ötmez Yıkılsın böyle bağlar Bu dizelerdeki altı çizili sözcükler arasında görülen edebi sanat aşağıdakilerden hangi­sidir?

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2017/01/edebi-sanatlar-4/

Araç çubuğuna atla