Konferans

Bilimsel veya güncel bir konuda, konunun uzmanı olan kişilerce yapılan açıklayıcı, öğretici konuşmalardır. Konferans, bilim, sanat, edebiyat gibi farklı alanlarda, uzman bir kişinin belli bir konuyu açıklamak veya öğretmek için bir topluluk karşısında yaptığı konuşmadır.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2018/05/konferans/

Sözlü Anlatım

Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir konuyu söz veya yazı ile bildirmeye anlatım denir. İnsan, önce düşünceyi söze dönüştürmüş, sözlü anlatımı bulmuş, sonra yazıyı bularak yazılı anlatımı gerçekleştirmiştir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2018/05/sozlu-anlatim/

Söylev (Hitabet, Nutuk)

Bir dinleyici topluluğuna bir düşünceyi aşılamak, topluluğu coşturmak ve bir amaç doğrultusunda yönlen­dirmek için yapılan konuşmalardır. Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen, uzunca, coşkulu ve güzel sözlere nutuk (söylev) denir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2018/05/soylev-hitabet-nutuk/

Münazara

İki karşıt düşüncenin, iki grup arasında bir jüri önünde tartışıldığı konuşmalardır. Daha çok, okullarda uygulanan bir tartışma çeşididir. Atışma da denir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2018/05/munazara/

Forum

Panelin devamında yapılan, dinleyicilerin de tartış­maya katıldığı konuşmalardır. Forum, aslında başlı başına bir tartışma türü değildir, toplu tartışmaların önemli bir bölümüdür. Foruma panelin devamı da denebilir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2018/05/forum/

Panel

Toplumsal bir konunun bir karara varılmaktan çok çeşitli yönlerden aydınlatılması için dinleyiciler önünde uzmanlar tarafından bir sohbet havası içinde tartışılmasıdır. Bir konunun dinleyiciler önünde sohbet havası içinde birkaç kişi tarafından tartışıldığı konuşmalara panel denir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2018/05/panel-2/

Sempozyum (Bilgi Şöleni)

Genellikle akademik bir konunun, uzmanları tarafından değişik boyutlarıyla ele alındığı seri konuşmalardır. Belli bir konuda çeşitli konuşmacıların katılımıyla düzenlenen bilimsel toplantılara sempozyum denir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2018/05/sempozyum-bilgi-soleni/

Açık Oturum

Geniş kitleleri ilgilendiren bir konunun, konuyla ilgili uzmanlar tarafından bir başkan yönetiminde ve dinleyiciler önünde tartışıldığı konuşmalara denir. Diğer bir ifadeyle güncel bir olay veya toplumu ilgilendiren bir sorunun dinleyiciler önünde bir başkan yönetiminde tartışıldığı konuşmalara açık oturum denir.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2018/05/acik-oturum-3/

HÜSREV Ü ŞÎRÎN

HÜSREV Ü ŞÎRÎN

İran ve Türk edebiyatlarına has klasik mesnevi konusu.

Bir aşk macerasının asırlar boyunca il­gi görmüş ve sevilmiş hikâyesi olan Hüs­rev ve Şîrin’in aslı Sâsânî Hükümdarı Pervîz’in hayatından alınmış olup Şîrîn ü Hüs­rev, Şîrîn ve Pervîz. Ferhâd ve Şîrîn, Ferhadnâme gibi adlarla da bilinmektedir. Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2018/05/husrev-u-sirin/

Sefil Yakup ile Turna Kız

Sefil Yakup ile Turna Kız

Eski zamanlarda köyün birinde dul bir kadın ile oğlu yaşarmış. Oğlanın adı sefil Yakup’muş. Bunlar Başak Beyi’nin hizmetkârları olup, bağ bahçe işleriyle uğraşır, hayvanlarını otlatırlar. Başak Beyi’nin Turna adında güzel bir kızı vardır. Bizim Yakup bu kıza âşık olur. Turna’yla birbirlerini severler. Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2018/05/sefil-yakup-ile-turna-kiz/

Araç çubuğuna atla