DERDİYOK İLE ZÜLFÜSİYAH HİKAYESİ

DERDİYOK İLE ZÜLFÜSİYAH HİKAYESİ

Horasan hükümdarı İsmail Şah, kendisine yardım etmeyen Mahmut ve Mehmet adlı iki tüccarı öldürtür, mallarına da el koyar. Bunun üzerine iki tüccarın Abdurrahman ve Recep adlı oğulları kenti terk ederek ısfahan’a giderler. Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2018/05/derdiyok-ile-zulfusiyah-hikayesi/

ŞAH İSMAİL İLE GÜLİZAR HİKAYESİ

ŞAH İSMAİL İLE GÜLİZAR HİKAYESİ

Kandehar Padişahı’nın çocuğu olmaz. Buna bir çare aramak maksadıyla yanına vezirini de alıp gurbete çıkar. Yolda bir çeşme görüp mola verirler, abdest alıp namaz kılarlar. Selam verdiklerinde yanlarına bir derviş gelir. Derviş, onları tanıdığını, dertlerini de bildiğini söyler. 

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2018/05/sah-ismail-ile-gulizar-hikayesi/

TAHİR İLE ZÜHRE HİKAYESİ

TAHİR İLE ZÜHRE HİKAYESİ

Geçmiş zaman ve eski günlerde zengin ve şöhretli bir padişah vardır Malı, mülkü, askeri kısaca her şeyi vardır Ancak çocuğu olmamaktadır Doktorlara gitmiş derdine çare bulamamıştır Bunlardan fayda göremeyince kendisini eğlenceye verir ve yaptırdığı bahçeye gidip gelmeye başlar  Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2018/05/tahir-ile-zuhre-hikayesi/

KEREM İLE ASLI HİKAYESİ

KEREM İLE ASLI HİKAYESİ

Asıl adı Ahmet Mirza olan Kerem, Isfahan Şahının oğludur. Şahın hazinedarlığını yapan Ermeni Keşişinin kızı Aslı ile Kerem birbirlerini severler. Şah Keşişten kızı oğluna ister. Keşiş, bir Müslüman kız vermek istemez. Fakat hükümdarın isteğini reddedemez; bir mühlet ister ve bu mühletin içinde gizlice memleketten kaçar. Kerem de Aslı’nın peşinden yola düşer. İşte, Kerem’in sevdiği kızın ardınca bütün Anadolu’yu baştan başa gezmesi böylece başlar. Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2018/05/kerem-ile-asli-hikayesi-2/

KÖROĞLU HİKAYESİ

KÖROĞLU HİKAYESİ

BOLU BEYİ, at meraklısı bir beydir. Atçılıkta usta olan seyisi Yusuf’u, güzel ve cins at aramak üzere başka yerlere gönderir. Yusuf günlerce gezdikten sonra, obanın birinde istediği gibi bir tay bulur. Bu tayı doğuran kısrak, Fırat kıyısında otlarken, ırmaktan çıkan bir aygır kısrağa aşmış, tay ondan olmuştur. Irmak ve göllerin dibinde ya­şayan aygırlardan olan taylar çok makbuldür, iyi cins at olur. Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2018/05/koroglu-hikayesi-2/

HALK HİKAYESİ

Halk Hikayesi – Örnek

TANIMI:Hikaye türünün en eski örnekleri olan ve destandan modern hikayeye geçişi sağlayan anonim eserlerdir. Başka bir tanım yapacak olursak; Türk edebiyatı verimleri içinde 16.asırdan itibaren görülmeye başlanan, genellikle aşıklar tarafından nazım-nesir karışık bir ifade tarzı ile dinleyicilere karşı anlatılarak nesilden nesile intikal eden, yer yer masal ve destan özellikleri gösteren hikayelerdir. (Albayrak Abdullah, 1993)
Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2018/05/halk-hikayesi-2/

CÜMLENİN ÖGELERİ ÇALIŞMA KAĞIDI

A. AŞAĞIDAKİ CÜMLELERİN ÖGELERİNİ BULUNUZ

Durakta bekleyen yolcular otobüsü kaçırmış.

Yusuf Hoca geçen gün çok sinirlendi.

Dün izlediğim film güzeldi. Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2018/02/1903/

FİİL ÇATISI TEST PDF

11 çatı tarama testi1
null

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2018/02/1895/

FİİLDE ÇATI

Fiil çatısı, öznelerine ve nesnelerine göre olmak üzere iki yönden incelenir:

1. Öznelerine Göre Fiil Çatıları (Özne-Yüklem İlişkisi)
Özne – yüklem ilişkisinde, öznenin, eylemin bildirdiği işi nasıl yaptığı önemlidir. Buna göre de fiiller dört grupta incelenir: Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2018/02/fiilde-cati/

Servet-i Fünun Döneminde Roman

Servet-i Fünun Döneminde Roman

O döneme kadar teknik olarak kusurlu olan Türk romanı Servet-i Fünun Edebiyatında özellikle de Halit Ziya’yla birlikte artık teknik kusurlardan arınır. Halit Ziya, Türk romanını ele aldığında Ahmet Mithat’ın ve onun izinden gidenlerin olaya ve maceraya dayanan, faydacılık amacı güden, özentisiz bir üslupla yazılmış, Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2018/02/servet-i-funun-doneminde-roman/

Araç çubuğuna atla