SÖZ SANATLARI

SÖZ SANATLARI

1 ) Teşbih (Benzetme) : Anlama güç katmak için, aralarında gerçek ya da mecaz, çeşitli yönlerden ilgi, benzerlik bulunan en az iki varlıktan zayıf olanı nitelik bakımından güçlü olana benzetme sanatıdır.

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2016/02/soz-sanatlari/

HALK EDEBİYATI TEMSİLCİLERİ

HALK EDEBİYATININ TEMSİLCİLERİ

YUNUS EMRE
 Engin hoşgörüsü, insan sevgisiyle sadece bizim değil bütün dünyanın beğenisini kazanmış eşsiz bir şair, fikir adamıdır. Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2016/02/halk-edebiyati-temsilcileri/

DİVAN EDEBİYATI

                                       DİVAN EDEBİYATI ( KLASİK –ESKİ EDEBİYAT)

 

İslamiyet’in kabulünden sonra Türkler yaşamın her alanında Araplardan, Farslardan etkilenmişlerdir. Bu etkileşimin en belirgin olduğu alanların başında edebiyat göze çarpmaktadır. Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2016/02/divan-edebiyati/

DİVAN EDEBİYATI ( KLASİK –ESKİ EDEBİYAT)

                                       DİVAN EDEBİYATI ( KLASİK –ESKİ EDEBİYAT)

 

İslamiyet’in kabulünden sonra Türkler yaşamın her alanında Araplardan, Farslardan etkilenmişlerdir. Bu etkileşimin en belirgin olduğu alanların başında edebiyat göze çarpmaktadır.

  • 13. yy dan dan itibaren şair ve yazarlar Fars- Arap etkisine girmeye başlamıştır.
  • Şairler şiirlerini “DİVAN” adını verdikleri bir kitapta topladıkları için bu edebiyatına “Divan Edebiyatı” denilmiştir.
  • Ayrıca “klasik-eski –zümre edebiyatı” da denilir
  • Bu edebiyatın özünde dinde tasavvuf vardır.
  • Dil çoğunlukla halkın anlayacağı tarzda değildir.

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2016/02/divan-edebiyati-klasik-eski-edebiyat/

DİVAN EDEBİYATI NAZIM ŞEKİLLERİ

Gazel Örnekleri

     GAZEL

Öyle ser-mestem ki idrâk etmezem dünyâ nedir
Ben kimem sâkî olan kimdir mey û sahbâ nedir

Gerçi cânândan dil-i şeydâ için kâm isterem
Sorsa cânân bilmezem kâm-ı dil-i şeydâ nedir

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2016/02/divan-edebiyati-nazim-sekilleri/

GAZEL ÖRNEKLERİ

Gazel Örnekleri

     GAZEL

Öyle ser-mestem ki idrâk etmezem dünyâ nedir
Ben kimem sâkî olan kimdir mey û sahbâ nedir

Gerçi cânândan dil-i şeydâ için kâm isterem
Sorsa cânân bilmezem kâm-ı dil-i şeydâ nedir

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2016/02/gazel-ornekleri/

SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI

SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI

Tanzimat sanatçılarından olan Recaizade Mahmut Ekrem ve Muallim Naci arasında başlayan yeni – eski tartışmaları, göz için kafiye ve kulak için kafiye tartışması ile iyice somutlaşmıştır. Divan edebiyatını savunan Muallim Naci ve öğrencileriyle, Batıyı savunan Recaizade ve öğrencileri birbirlerini eleştirmektedirler. Recaizade ve taraftarları İhsan Tokgöz'ün çıkarmakta olduğu bir bilim dergisi olan Servet-i Fünûn dergisinden Muallim Naciye cevap verirler. Adından da anlaşılacağı gibi önceleri “fen” konularını ele alan bu derginin yazı işleri müdürlüğüne Tevfik Fikret’in getirilmesiyle dergi, bütünüyle bir edebiyat dergisi haline gelir (7 Şubat 1896).

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2016/02/servet-i-funun-edebiyati/

Namık KEMAL

Namık KEMAL

Namık Kemal, Türk milliyetçiliğinin öncülerinden,Genç Osmanlı hareketi mensubu yazar, gazeteci, devlet adamı ve şairdir.

21 Aralık 1840’ta Tekirdağ’da doğdu, 2 Aralık 1888’de Sakız Adası’nda öldü. Asıl adı Mehmed Kemal. Namık adını ona şair Eşref Paşa verdi. Babası, II. Abdülhamid döneminde müneccimbaşılık yapmış olan Mustafa Asım Bey. Annesini küçük yaşında yitirince çocukluğunu dedesi Abdüllâtif Paşa’nın yanında, Rumeli ve Anadolu’nun çeşitli kentlerinde geçirdi. Bu yüzden özel öğrenim gördü. Arapça ve Farsça öğrendi. 18 yaşında İstanbul’a babasının yanına döndü. 1863’te Babıali Tercüme Odası’na kâtip olarak girdi. Dört yıl çalıştığı bu görev sırasında dönemin önemli düşünür ve sanatçılarıyla tanışma olanağı buldu. 1865’te kurulan ve daha sonra yeni Osmanlılar Cemiyeti adıyla ortaya çıkan İttifak-ı Hamiyet adlı gizli derneğe katıldı. Bir yandan da Tasvir-i Efkâr gazetesinde hükümeti eleştiren yazılar yazıyordu. Gazete, Yeni Osmanlılar Cemiyeti’nin görüşleri doğrultusunda yaptığı yayın nedeniyle 1867’de kapatıldı. Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2016/02/namik-kemal/

YUNUS EMRE ve HAYATI

YUNUS EMRE ve HAYATI

 Yunus Emre'nin hayatı hakkında bildiklerimiz son derece sınırlıdır. Eserlerinden çıkartılabilen bazı bilgiler, çoğu menkıbevi kaynaklara ait kimi anlatılar ve kimi kaynaklarda rastlanan birkaç bilgi kırıntısı onun hayatı hakkındaki bilgilerimizin esasını oluşturur. En temel bilgimiz ise 13. yüzyılın ikinci yarısı ile 14. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamış olduğudur.  Risâletü'n-Nushiyye isimli eserinin sonlarındaki Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2016/02/yunus-emre-ve-hayati/

YUNUS EMRE ŞİİRLERİ

ACEP BU BENİM HALİM

Acep bu benim canım, azat ola mı ya Rab
Yoksa yedi Tamu'da yana kala mı ya Rab Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2016/02/yunus-emre-siirleri/

Araç çubuğuna atla