Servet-i Fünun Döneminde Roman

Servet-i Fünun Döneminde Roman

O döneme kadar teknik olarak kusurlu olan Türk romanı Servet-i Fünun Edebiyatında özellikle de Halit Ziya’yla birlikte artık teknik kusurlardan arınır. Halit Ziya, Türk romanını ele aldığında Ahmet Mithat’ın ve onun izinden gidenlerin olaya ve maceraya dayanan, faydacılık amacı güden, özentisiz bir üslupla yazılmış, Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2018/02/servet-i-funun-doneminde-roman/

Tanzimat Edebiyatında Roman

Tanzimat Edebiyatında Roman

Türk edebiyatında roman 1860’tan sonra başlar, Edebiyatımızdaki ilk roman, François Fenelon’dan Yusuf Kâmil Paşa tarafından Telemak (1862) adı ile çevrilen romandır. O dönemde çevrilen diğer romanlar: Sefiller, Monte Kristo Kontu, Atala, Paul ve Virginie… Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2018/02/tanzimat-edebiyatinda-roman/

Türk Edebiyatında Roman

Türk Edebiyatında Roman

 • Tanzimat’a kadar Türk toplumunda romanın yerini destanlar, efsaneler, mesneviler ve halk hikâyeleriyle masallar tutmuştur.
 • Türk edebiyatı bugünkü anlamda romanla Fransızcadan yapılan çeviriler sayesinde tanışmıştır. Türk edebiyatına roman Tanzimat‘la girmiştir.

  Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2018/02/turk-edebiyatinda-roman/

Dünya Edebiyatında Roman

Dünya Edebiyatında Roman

 • Roman Avrupa’da sözlü edebiyattaki destan türünün geçirdiği evrimleşmenin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır.
 • Roman türünün ilk örneklerini 15. yüzyılda Fransız yazar Rabelais (Rable) vermiştir. Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2018/02/dunya-edebiyatinda-roman/

ROMAN

Genellikle insanların serüvenlerini, iç dünyalarını, toplumsal bir olay ya da olguyu, insan ilişkilerini ve değişik insanlık durumlarını yansıtmayı amaçlayan düzyazı türüne “roman” denir.

“Roman” terimi, Roma İmparatorluğu içindeki halkların kullandığı bozulmuş Lâtinceye verilen addır. Bu bozuk Lâtince ile yazılan ilk destan ve halk öykülerine roman denmiştir. Bu terim, sonradan belli bir türün adı olmuştur. Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2018/02/roman-2/

Mesnevi

Mesnevi

Öğüt verici bir olayı anlatan uzun şiirlerdir. Her çeşit konu işlenebilir. Roman ve öykünün yerini tutan bir nazım şeklidir. Mesnevilerin genel özellikleri şunlardır:

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2018/02/mesnevi/

Zarflar (Belirteçler)

 

 

Zarflar (Belirteçler) 

Eylemleri, eylemsileri, sıfatları ve kendi türünden sözcükleri çeşitli yönlerden belirten sözcüklere zarf (belirteç) denir.

İhtiyar, kapıyı yavaşça açtı.

Dün aldığımız yumurtalar bayatmış. Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2017/05/zarflar-belirtecler/

Ömer Seyfettin – Topuz

Küçük pâyitahtın karışık sokakları bugün çok kalabalıktı. Tıpkı ilkbaharda bir bayram gibi… Bütün kadınlar, bol beyaz yenli, sırma yelekli pazar esvaplarını giymişler, beyaz poturlu dinç erkeklerin dolu testilerle sundukları şarapları içerek coşuyorlardı. Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2017/04/omer-seyfettin-topuz/

9 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÇALIŞMA SORULARI I. DÖNEM

2016-2017 9.SINIFLAR TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1.DÖNEM 1.YAZILIYA ÇALIŞMA TEST SORULARI VE CEVAPLARI

 

1- Edebiyat her şeyden önce tarihî ve kültürel olandan hareketle dille gerçekleştirilen güzel sanat etkinliğidir. Bu etkinlik ile insan olan her yerde ve zamanda karşılaşıldığını, insanı konu alan çalışma alanlarının yetkinlikleri dile getirilmektedir. Öyleyse güzel sanatların kaynağı ve özelliklerinden söz edebilmek için somut olarak insanı tanımak gerekir.

Yukarıda güzel sanatların hangi yönü üzerinde durulmaktadır?

A) Evrensel bir özelliğe sahip olması
B) Kaynağının insan olması ve insanı konu alması
C) Zamanla gelişme göstermesi
D) Tarihi ve kültürel konuları işlemesi

E) Edebiyatla içli dışlı olması

Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2017/04/9-turk-dili-ve-edebiyati-calisma-sorulari-i-donem/

10. SINIFI DİL VE ANLATIM DERSİ 2. ÜNİTE ÇALIŞMA SORULARI CEVAPLARI

 1. Aşağıdaki cümlelerdeki yargılar doğru ise parantez içine D, yanlış ise Y yazınız.
  1. Neyi, niçin ve nasıl anlatmak gerektiği üzerinde düşünmeden konuşmak ve yazmak tutarlı olur. ( Y )
  2. Seçilen sözcükler, kullanılan ifadeler, hedef kitleye ve metnin yazılış amacına uygun olmak zorunda değildir. (Y )
  3. Kişi hem konuşurken hem de yazarken düşünerek hareket etmek zorundadır. ( D ) Continue reading

Bu yazının kalıcı bağlantısı http://www.dersedebiyat.com/index.php/2017/04/10-sinifi-dil-ve-anlatim-dersi-2-unite-calisma-sorulari-cevaplari/

Araç çubuğuna atla