11 Konu Anlatım

11 Türk Dili Edebiyatı  Konuları

 

1. Ünite: Giriş

Edebiyat-Toplum İlişkisi

Edebiyatın Sanat Akımları ile İlişkisi

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

 

2. Ünite: Hikaye

Cumhuriyet Dönemi’nde (1923-1940 arası) Hikaye

Cümlenin Ögeleri

 

3. Ünite: Şiir

Tanzimat Dönemi Şiir

Servet- Fünun Dönemi Şiir

Saf Şiir Anlayışına Bağlı Şiir

Milli Edebiyat Döneminde Şiir

Türk Dünyası Edebiyatında Şiir

 

4. Ünite: Makale

Bilimsel Makale

Edebi Makale

 

5. Ünite: Sohbet ve Fıkra

Sohbet (Söyleşi)

Fıkra (Köşe Yazısı)

Cumhuriyet Öncesi Dönemde ve Cumhuriyet Dönemi’nde Sohbet

Cumhuriyet Öncesi Dönemde ve Cumhuriyet Dönemi’nde Fıkra

 

6. Ünite: Roman

Cumhuriyet Dönemi Romanı

Dünya Edebiyatında Roman

Anlatım Bozukluğu

 

7. Ünite: Tiyatro

Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro

Dünya Edebiyatında Tiyatro

 

8. Ünite: Eleştiri

Cumhuriyet Dönemi’nde Eleştiri

Cumhuriyet Öncesi Dönemi’de Eleştiri

 

9. Ünite: Mülakat/Röportaj

Cumhuriyet Öncesi Dönemi’de Mülakat

Cumhuriyet Dönemi’nde Röportaj