9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem Konuları

1. ÜNİTE: Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 

2. ÜNİTE: Hikaye

Cumhuriyet Dönemi’nden bir olay hikâyesi

Cumhuriyet Dönemi’nden bir durum hikâyesi

 • Hikâyenin tanımı ve unsurları (kişiler, olay örgüsü, mekân, zaman, çatışma, konu, tema, anlatıcıve bakış açısı)
 • Olay hikâyesi (Maupassant tarzı) ve durum hikâyesinin (Çehov tarzı) farkları
 • Sunu hazırlamanın temel ilkeleri
 • İsim
 • Yazım (İmlâ) Kuralları

 • Noktalama İşaretleri

3. ÜNİTE: Şiir

Cumhuriyet Dönemi’nden hece ölçüsüyle yazılan iki şiir
Cumhuriyet Dönemi’nden aruz ölçüsüyle yazılan bir şiir
Cumhuriyet Dönemi’nden serbest tarzda yazılmış iki şiir

 • Nazım birimi, nazım biçimi, nazım türü, söyleyici, durak, ölçü, kafiye, redif, nakarat, mahlas, tapşırma
 • Manzume ve şiir arasındaki fark
 • Şiirde Ahenk Unsurları ve Şiir Türleri
 • Sıfat
 • Yazım (İmlâ) Kuralları

 • Noktalama İşaretleri

4. ÜNİTE: Masal / Fabl

Türk halk edebiyatından bir masal örneği
Doğu edebiyatından bir masal örneği
Divan edebiyatından bir fabl örneği
Batı edebiyatından bir fabl örneği

 • Masal ve fabl türünün özellikleri
 • Dinleme türleri ve etkili dinlemenin ilkeleri
 • Edat
 • Bağlaç
 • Ünlem
 • Yazım (İmlâ) Kuralları

 • Noktalama İşaretleri

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem Konuları

5. ÜNİTE: Roman

Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatından iki roman

 • Roman ve roman türleri
 • Roman ile hikâye arasındaki farklar
 • Bakış açısı ve anlatıcı türleri
 • Zamir
 • Yazım (İmlâ) Kuralları

 • Noktalama İşaretleri

6. ÜNİTE: Tiyatro

Cumhuriyet Dönemi’nden üç tiyatro (trajedi, komedi, dram) örneği

7. ÜNİTE: Biyografi / Otobiyografi

Cumhuriyet Dönemi’nden bir biyografi
Cumhuriyet Dönemi’nden bir otobiyografi
Divan edebiyatından bir tezkire

8. ÜNİTE: Mektup / E-posta

Cumhuriyet Dönemi’nden bir özel, bir edebî mektup; iki e-posta örneği
Divan edebiyatından bir mektup örneği
Tanzimat Dönemi’nden bir mektup örneği

 • Mektup ve mektup türleri
 • Özel mektup ile edebî mektup arasındaki benzerlik ve farklılıklar
 • Dilekçe yazma kuralları
 • Tutanak yazma kuralları
 • Açık oturumun genel özellikleri
 • Fiiler

 • Yazım (İmlâ) Kuralları

 • Noktalama İşaretleri

9. ÜNİTE: Günlük / Blog

Cumhuriyet Dönemi’nden iki günlük örneği
İki blog örneği