AYT Edebiyat Konuları

 • Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri

 • Şiir

  • Şiirde Yapı – Tema – Ahenk

  • İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Şiiri

  • Halk Şiiri

  • Divan Şiiri

  • Tanzimat Şiiri

  • Servetifünun Şiiri

  • Fecriati Şiiri

  • Millî Edebiyat Dönemi Şiiri

  • Beş Hececiler

  • Cumhuriyet Dönemi Şiiri

 • Hikaye

  • Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı’nda Hikâye

  • Divan Edebiyatı’nda Hikâye

  • Halk Edebiyatı’nda Hikâye

  • Tanzimat Dönemi’nde Hikâye

  • Servetifünun Dönemi’nde Hikâye

  • Millî Edebiyat Dönemi’nde Hikâye

  • Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye

 • Roman

  • Tanzimat Dönemi’nde Roman

  • Servetifünun Dönemi’nde Roman

  • Millî Edebiyat Dönemi’nde Roman

  • Cumhuriyet Dönemi’nde Roman

  • Roman Özetleri

 • Tiyatro

 • Masal – Fabl

 • Destan – Efsane

 • Bilgilendirici – Öğretici Metinler

 • Türk  Dünyası Edebiyatı

 • Edebiyat Akımları

 • Dünya Edebiyatı