Cuma, Ağustos 14, 2020
Ana Sayfa Blog Sayfa 2

ANLATIM BOZUKLUKLARI Test 1

0
  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A. Bu saatten sonra yanımıza gelir diye bekliyorsan hiç ümitlenme. B. İyi işler yapıp büyük insan olmak için çok...

Yapılarına Göre Fiiller

0
Yapı bakımından fiiller; basit, türemiş ve birleşik fiiller olmak üzere üç grupta incelenir. BASİT FİİLLER Yapım eki almamış fiillere basit fiil denir. Çekim ekleri kelimeye yeni...

Düzeltme İşareti

0
1. Yazılışları bir, anlamları ve söylenişleri ayrı olan kelimeleri ayırt etmek için okunuşları uzun olan ünlülerin üzerine ko­nur: adem (yokluk), âdem (insan); adet (sayı), âdet (gelenek, alışkanlık); alem (bayrak), âlem (dünya, evren); aşık (eklem kemiği), âşık (vurgun, tutkun); hal (sebze, meyve vb. satılan...

Deyimlerin Yazılışı

0
Deyimler her zaman ayrı yazılır: diş geçirmek, samanlıkta iğne aramak, kulak vermek, kulak kesilmek, abayı yakmak, aba altından sopa göstermek, el etek çekmek, eceline...

Alıntı Kelimelerin Yazılışı

0
1. Çift ünsüz harfle başlayan Batı kökenli alıntılar, ünsüzler arasına ünlü konulmadan yazılır:  gram, gramer, gramofon, grup, Hristiyan, kral, kredi, kritik, plan, pratik, problem, profesör, program,...

Ünlü Uyumu

0
Ünlüler ve Özellikleri: Oluşurken hiçbir engele çarpmadan çıkan seslere ünlü denir. Başka bir deyişle tek başına okunabilen seslere ünlü denir. Ünlüler heceleri oluşturur. Türkçemizde 8...

Bulunma Eki da /de nin Yazımı

0
Bulunma eki olan "de" "da" eklendiği kelimeye her zaman bitişik yazılır. Hal eki olan "de" ile bağlaç olan "de" birbirine karıştırılmaktadır. Hal eki kelimeye bitişik...

Bağlaç Olan da / de’nin Yazılışı

0
Bağlaç olan da / de her zaman ayrı yazılır. Kendisinden önce gelen kelimenin ünlüsüne uyarak de/da şeklinde yazılır. Bağlaç olan "de" ile hal eki olan"de"...

Bağlaç Olan ki’nin Yazılışı

0
Bağlaç olan ki ayrı yazılır:  desem ki, bir de baktım ki, Aztatürk diyor ki vb. Birkaç örnekte "ki" bağlacı kalıplaşmış olduğu için bitişik yazılır:  belki, çünkü, hâlbuki, mademki,...

Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler

0
1. Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller, ilk kelimesinde herhangi bir ses düşmesi veya türemesine uğramazsa ayrı yazılır. Eğer ses düşmesi veya...